BYGDEMEDEL FRÅN MARKBYGDEN OCH GABRIELSBERGET
PUBLISHED 01/05/2018

Bygdemedel är ett bidrag som vindkraftsbolagen betalar ut och som ska fungera som ett stöd för utveckling av bygderna närmast vindkraftparker. Utbetalningarna sker till bildade föreningar som får ett årligt belopp vilket är baserat på föregående års produktion. Därefter kan den som har en idé vända sig till den lokala föreningen med en ansökan om ett bidrag som ska utveckla eller förbättra något som berör bygden.

2011 bildades fyra stycken ekonomiska föreningar i Markbygden: Kost Vind Ek. förening, Markbygden 2008 Ek. förening, Lillpite Älvdals Ek. förening och Rokådalens Ek. förening. Föreningarna har tidigare år fått in ansökningar och kunnat realisera projekt.

Vad hände under 2017? 

Roknäs/Stockbäcken har erhållit bidrag för färdigställande av det förråd/magasin som ställdes upp under 2016. Byaföreningar har också tilldelats bidrag till underhåll av byagården, bland annat Åträsk Bya förening som fått bidrag för byte av fönster i byagården och Yttersta Hembygdsförening som fått bidrag till en ny värmepump till sin byagård. Roknäs Bokgrupp har beviljats bidrag för utgivning av Roknäsboken del 2. Infjärdens SK har erhållit bidrag för renovering av tennisplan såsom målning, nytt nät och nya stolpar. Bidrag har lämnats till sökande för reparation av bron över Rokån, inköp till spårläggare för skidspår, uppförande av bastuanläggning, inköp av portabel skyttebana, inköp av utsättningsfisk.

2012 bilades fyra stycken ekonomiska föreningar på Gabrielsberget: Aspeå Vind Ek. förening, Nylands vindkraft Ek. förening, Ava Bygdemedel Ek. förening och Lögdeutveckling Ek. förening. Föreningarna har tidigare år fått in ansökningar och kunnat realisera projekt.

Vad hände under 2017? 

Lögdeå utveckling ekonomiska förening lämnade bidrag för annonsering inför Lögdeås årliga loppis kring Riks-13, det gjorde man tillsammans med Ava och Aspeås Bygdemedelsföreningar. Vårflöden gjorde sönder en skoterbro över Aspan som används frekvent av skotrar vintertid och motionärer sommartid, finansering gjordes i sammarbete mellan bygdemedelsföreningarna inom Gabrielsberget.

Ett annat exempel på ett mycket bra samarbete är Aspeås arbete med återställning av vandringsväg för bäcköring i Fäbobäcken. Här har föreningen under några år ansökt om medel för projektet. För att finansera återställningen har föreningen samarbetat med Vägdelägare, Aspeå Vind, Aspeå Samfällighetsförening och Skogsstyrelsen.

Vi kan även berätta om Lögdeå i rörelse - ett projekt som syftat till att få bybor att komma igång att röra sig. Föreläsningar, kurser, prova på aktiviteter har pågått och pågår och allt har varit gratis för deltagarna då kostnaderna täcks av projektet. Man har kunnat ge bidrag till en lokal affär som skulle få testa cykeluthyrning, i led att stärka önskan om en levande bygd. Ett annat roligt projekt är Halla Runt, en gammal löpartävling som man ville skulle återuppstå. Deltagare var knattar som tog sig runt 400 meter till den längre distansen på 5 km i Lögdeås väldigt kuperade motionsspår. Det blev en riktig olskenshistoria som involverade många bybor, både som deltagare och som funktionärer.

Knattelag i fotboll startades upp i Lögdeå och lämpliga små 5-manna mål saknades, med hjälp av bygdemedel kunde två mål införskaffads. En tråkig skräpig yta i centrum i Lögdeå som nu har fått ny matjord, stora blomurnor och belysning. Broschyr ”Upptäck vår bygd” är en reklamfolder med karta för att visa vart upptäcktsmål finns i Lögdeås omgivning. Man har håller även på att åtgärda elljusspåret, nya regler för armaturer har börjat gälla, man köper därför in och utvärderar ny typ av belysning. Man har beviljat bidrag för ledutveckling, vilket ska gå till utveckling av nya och befintliga leder för fritids- och friluftsaktiviteter, framtagning av skyltar och kartor.

I Nyland har man beviljat bidrag för badbrygga med förankringstillbehör och livboj, nyföddbidrag, upprustning av vandringsleder och broar efter leder, utegrillplats och dass, markeringskäppar för skidspår, bränslebidrag till sladdning av skoterleder och bevarande av bygdegård. 

Se mer bilder under Media - Bygdemedel.

Back
Wind Power