Upprustning av elljusspår.JPG
BYGDEMEDEL FRÅN MARKBYGDEN OCH GABRIELSBERGET
PUBLISHED 21/04/2016

Bygdemedel är ett bidrag som vindkraftsbolag i Svevindgruppen betalar ut och som ska fungera som ett stöd för utveckling av bygderna närmast vindkraftparker. Utbetalningarna sker till bildade föreningar som får ett årligt belopp vilket är baserat på föregående års produktion. Därefter kan den som har en idé vända sig till den lokala föreningen med en ansökan om ett bidrag som ska utveckla eller förbättra något som berör bygden.

Read more...
WANT TO KNOW THE LATEST? SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER.

Click here if you want to cancel your subscription.