Stor-Blåliden

Inom ramarna för det stora vindkraftprojektet i Markbygden sökte Markbygden Vind AB tillstånd för en anläggning med åtta verk på Stor-Blåliden norr om Långträsk inom Piteå kommun. Miljödomstolen (MD) tog beslut 2010-12-06 i frågan och tillståndet vann laga kraft 2010-12-27.

Byggnation av vägar till anläggningen startade under hösten 2013. Totalt kommer det installeras åtta verk av modellen Enercon E-92 på 2,3MW vardera.

« Tillbaka

Fotoalbum

Klicka på miniatyrbilderna för att öppna respektive album.

Stor-Blåliden

Stor-Blåliden
5 bilder

Antal verk: 8 st
Totalhöjd: 184 m
Rotordiameter: 92 m
Effekt per verk: 2,3 MW
Total installerad effekt: 18,4 MW
Beräknad energiproduktion: 66 GWh per år