Senaste nytt från Svevind. Nyhetsbrev nummer 24, torsdag den 17 juni 2010 Avsluta prenumeration
Sommarnyheter från Svevind

Svevind har synts en hel del i internationell media under den senaste veckan. Kina, USA, Frankrike och Storbritannien är några av de som har uppmärksammat projektet i Markbygden.

Läs mer här
Konsultupphandling för etapp ett i Markbygden klar


WSP vann upphandlingen av konsulttjänster för den miljökonsekvensbeskrivning som ska ligga till grund för första etappen av den stora vindkraftsparken i Markbygden. Totalt handlar det om drygt 300 vindkraftverk i området mellan Koler och Lillpite.
Tester av hinderbelysning på Dragaliden


Under våren har Svevind testat en ny typ av högintensiv belysning på Dragaliden. Testerna har bland annat skett i syfte att utvärdera avskärmningen och styrtekniken för hinderbelysningen.
Svevind bygger för fullt i sommar


Under våren, sommaren och hösten uppförs och monteras sammanlagt 30 vindkraftverk i Svevinds projekt. 20 verk ska driftsättas på Gabrielsberget och 10 ytterligare på Dragaliden. Dessa ska vara driftsatta under senare delen av hösten 2010.
Svevind välkomnar nya medarbetare!

Helena Karlsson – projektutvecklare

Hon kommer direkt från utbildningen i energiteknik på Umeå universitet och ser fram emot att få jobba med vindkraftfrågor på Svevind.
- Vindkraft är en bra energikälla och dessutom är det väldigt bra med de utvecklingsmöjligheter som kan skapas för landsbygden, säger Helena Karlsson, 27 år, nyanställd vindpilot.

Projektanställningen löper på ett år och sker till viss del inom ramen för Svevinds pilotprojekt ”Storskalig vindkraft i norra Sverige”, som stöds av Energimyndigheten.

Som motiv till Energimyndighetens stöd anges bland annat att bolagets projekt på Dragaliden och Gabrielsberget är av stor vikt för den fortsatta storskaliga utbyggnaden av vindkraft i Sverige. De anses bland annat betydelsefulla för kommande etableringar i skogsmiljö och kallt klimat.

- Det finns fortfarande många frågor att jobba vidare med, som bland annat ökad acceptans och hur vi ska samverka med motstående intressen, säger Umeåbon Helena Karlsson, som redan i höstas gjorde ett inhopp på Svevind med att söka efter lämpliga platser för placering av vindkraftverk.

I hennes nya uppdrag ingår lite olika frågor.

- Jag ska bland annat arbeta med nya lösningar och tekniker för hinderbelysning för luftfarten på vindkrafttornen, nya tekniker vad gäller avisningen på Dragaliden och dessutom ska studier göras kring hur jakt och vindkraft kan förenas i stora vindkraftparker, säger hon. Jag kommer även att arbeta med miljökonsekvensbeskrivningar och GIS, lite av varje kan man säga.

Alla resultat från vindpilotprojekten kommer att spridas till branschen, enligt överenskommelsen med Energimyndigheten.

- Jag är jätteglad att få jobba med de här frågorna. Det känns väldigt spännande, säger Helena Karlsson.Andreas Johansson – IT utvecklare

Andreas kommer att arbeta med utveckling av it-system åt Svevind för bland annat driftövervakning, underhåll och rapportering rörande vindkraftparker.

Sådana lösningar kommer bland annat att innefatta insamling och visualisering av stora mängder data från vindkraftverken i samtliga parker.

- Det ska bli väldigt intressant att få jobba med de här uppgifterna, och jag tror de kommer passa mig bra tack vare min bakgrund som industriprogrammerare, säger Andreas Johansson, 27 år.

Systemen ska hålla hög tillgänglighet med ögonblicklig indikering vid t.ex. driftstörning.

- Det är alltid viktigt att man snabbt kan reagera på avvikelser i produktionen, oavsett vad man producerar, därför kommer vi även titta på lösningar för mobila plattformar vad gäller datavisualisering, säger han.

Den andra Augusti blir första arbetsdagen på kontoret i Tavelsjö.

KORT OM FÖRETAGET OCH VÅRA PROJEKT
Svevind är ett privatägt företag inom vindkraftbranschen med säte i norra Sverige. Företaget planerar, utvecklar, säljer och driver landbaserade vindkraftsprojekt. Projekten varierar i storlek och omfattar allt ifrån enskilda till flera hundra verk.

Generellt följer arbetsgången följande mönster;

 • Svevind letar lämpliga lokaliseringar med hänsyn till rådande vindförutsättningar, ledningsnät,
  förekomst av motstående intressen samt utvecklingsmöjligheter för bygden.
 • Därefter planeras anläggningens utformning och underlag för tillståndsansökan tas fram.
  Utredningsarbetet görs i samråd med berörda privatpersoner, organisationer och myndigheter.
  För vindberäkningar, planering, projektering, samråd och miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)
  anlitar Svevind konsulter som är specialiserade inom respektive område.
 • När projektbeskrivningar och MKB är färdiga görs tillståndsansökan eller bygganmälan.
 • Svevind Holding AB bildar för vart och ett av projekten ett dotterbolag som ansvarar för
  projekteringen. Även uppförande och ägande kan ske inom Svevind Holding ABs dotterbolag.
 • När anläggningen fått tillstånd kan Svevind Holding AB eller det aktuella dotterbolaget sälja
  hela eller delar av projektet eller behålla det för anläggning och drift i egen regi.
Svevind genomför noggranna kalkyler för att säkra att avkastningen ska bli så god som möjligt och utarbetar metoder för att närboende också ska få fördelar av vindkraften.

Hälsningar, Svevind AB
Telefon: 090-120793, E-post: info@svevind.se, Hemsida: www.svevind.se