Vindkraft

Senaste nytt

Bygdemedel från Gabrielsberget och Dragaliden

Bygdemedel är ett bidrag som vindkraftsbolaget betalar ut och som ska fungera som ett stöd för utveckling av bygderna närmast vindkraftparker. Utbetalningarna sker till bildade föreningar som får ett årligt belopp vilket är baserat på föregående års produktion. Därefter kan den som har en idé vända sig till den lokala föreningen med en ansökan om ett bidrag som ska utveckla eller förbättra något som berör bygden.

Datum: 2014-09-17

Läs mer »

Tillståndsansökan för Gabrielsberget Väst kungjord

Ansökan för vindkraftparken Gabrielsberget Väst är kungjord av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västerbotten. Parken är planerad i direkt anslutning till den norra delen av bolagets befintliga park Gabrielsberget i Nordmalings kommun.

Datum: 2014-09-17

Läs mer »

Vindkraftverk i drift på Skogberget

Samtliga 36 verk på Skogberget är tagna i drift sedan några veckor tillbaka. Skogberget är den första deletappen av Markbygden etapp 1 och består av 36 st E-92:or.

Datum: 2014-09-17

Läs mer »

Nyhetsbrev

Ditt namn
Din e-postadress