Vindkraft

Senaste nytt

Ny sträckning av Nasaleden

I samband med att vindkraftverken på Skogberget i Etapp 1, Markbygden började byggas påbörjades även diskussioner med Piteå Snöskoterklubb för att komma till en lösning om hur den befintliga skoterleden, Nasaleden, genom den då planerade vindkraftparken skulle dras om. Lokaliseringen av vindkraftverken påverkade skoterleden i den grad att en omdragning var nödvändig.  

Datum: 2014-12-19

Läs mer »

Pågående fältjobb i Etapp 2, Markbygden

Under hösten har Kenneth Bergquist och Fredrik Bäcklund arbetat med att optimera placeringen av vindkraftverk och effektivisera infrastrukturen i Etapp 2, Markbygden. Kenneth och Fredrik har varit ute i fält för att se var de bästa lägena för vindkraftverk och vägar är. De har även identifiera befintliga vägar som går att använda och har jobbat med att hitta så korta och effektiva vägsträckningar som möjligt för den kommande vindkraftssatsningen.

Datum: 2014-12-19

Läs mer »

Svevind Solutions AB – Ett driftbolag i Svevindgruppen

Svevind Solutions etablerades 2010 och är ett bolag i Svevindgruppen. Bolaget startade med 3 anställda och sysselsätter idag 10 personer genom sina drifttjänster. 

Datum: 2014-12-19

Läs mer »

Nyhetsbrev

Ditt namn
Din e-postadress