Kraftverksbygge

Vår vision

Svevind vill bidra till minskad global uppvärmning och att Sverige blir självförsörjande på förnybar energi.
Vårt fokus ligger på vindkraft, ett energislag med mycket goda framtidsutsikter och som inte efterlämnar någon miljöskuld till kommande generationer.

Vår målsättning är att:
  • Svevind ska vara en stabil och välrenommerad aktör inom energibranschen.
  • Projekten ska bidra till nytta och långsiktig utveckling i närområdet.