Vindkraft

Senaste nytt

Status på Markbygden etapp 2 och 3

Miljöprövningsdelegationens (MPD) beslut den 20 maj 2014 om tillstånd till Markbygden Vind AB att bygga och driva upp till 440 vindkraft i Markbygden etapp 2 i Piteå har överklagats till Mark och miljödomstolen som nu handlägger ärendet.

Markbygden Vind AB lämnade den 9 juli 2014 in sin ansökan om tillstånd för den tredje och sista etappen av Markbygdenprojektet i Piteå kommun. Ärendet ligger nu hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Norrbotten som handlägger ärendet.

Datum: 2014-09-18

Läs mer »

Bygdemedel från Gabrielsberget och Dragaliden

Bygdemedel är ett bidrag som vindkraftsbolaget betalar ut och som ska fungera som ett stöd för utveckling av bygderna närmast vindkraftparker. Utbetalningarna sker till bildade föreningar som får ett årligt belopp vilket är baserat på föregående års produktion. Därefter kan den som har en idé vända sig till den lokala föreningen med en ansökan om ett bidrag som ska utveckla eller förbättra något som berör bygden.

Datum: 2014-09-17

Läs mer »

Tillståndsansökan för Gabrielsberget Väst kungjord

Ansökan för vindkraftparken Gabrielsberget Väst är kungjord av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västerbotten. Parken är planerad i direkt anslutning till den norra delen av bolagets befintliga park Gabrielsberget i Nordmalings kommun.

Datum: 2014-09-17

Läs mer »

Nyhetsbrev

Ditt namn
Din e-postadress